Medlemskap

Humanisterna Örebro är en lokalavdelning till Humanisterna. Om du vill bli medlem, går du in här. Vi behöver ditt stöd.

måndag 30 april 2012

Årets Humanistkongress är genomförd. Ombud från vårt distrikt var Jan Wallin och Tore Mellberg. Vår ordförande Fredrik Idevall deltog också i egenskap av ledamot i förbundsstyrelsen. Fredrik har nu avgått därifrån. För förbundet har han bl.a. arbetat med en revidering av idéprogrammet. Detta arbete kommer att fortsätta. Förhoppningen är att vi får ett nytt idéprogram till kongressen 2013.

Som ny ledamot i förbundsstyrelsen invaldes Tore Mellberg som kommer att vara kassör.

Läs mer om kongressen på humanisterna.se.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar