Medlemskap

Humanisterna Örebro är en lokalavdelning till Humanisterna. Om du vill bli medlem, går du in här. Vi behöver ditt stöd.

måndag 23 februari 2015

Årsmöte 18 mars

Välkomna till årsmöte onsdag 18 mars kl. 18.30

Årsmötet hålls på Föreningarnas hus, Slottsgatan 13A, Örebro.
Efter de formella årsmötesförhandlingarna som brukar ta ca 30 minuter blir det diskussion om yttrandefrihet och religionsfrihet. Och så ser vi på Humanisternas nya kortfilmer om bland annat moral.

Utdrag ur stadgarna för Humanisterna Örebro:
Årsmöte hålls under februari eller mars, dock senast fyra veckor före kongressen. Kallelse till årsmötet, innehållande uppgift om tid och plats samt information om inlämnande av motioner, ska publiceras i medlemstidningen och på webben och skickas ut senast fyra veckor före årsmötet. Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet som berör avdelningens egen verksamhet ska inge en motion till avdelningens styrelse senast tre veckor före årsmötet. Senast två veckor före årsmötet ska årsmötesmaterialet – motioner, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsrapport, verksamhetsplan och budget samt valberedningens förslag – göras tillgängligt för medlemmarna via mejl och på hemsidan.
Vid årsmöte behandlas verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse, styrelsens förslag, motioner samt verksamhetsplan och budget. Val sker av ordförande vartannat år, övriga styrelseledamöter, minst en revisor, kongressombud samt valberedning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar