Medlemskap

Humanisterna Örebro är en lokalavdelning till Humanisterna. Om du vill bli medlem, går du in här. Vi behöver ditt stöd.

söndag 23 februari 2014

Vårprogram 2014

Påminnelse om årsmötet 12 mars kl. 18.30
Efter de formella årsmötesförhandlingarna (som brukar vara korta) så håller Peter Morfeldt föredrag om skolan och religion. Peter som är religionslärare i grunden har arbetat som rektor och skolchef i många år. Peter kommer ta upp bl.a.
  • Kraven på att lära ut vetenskapligt grundad kunskap
  • Kraven på elevers kritiska tänkande
  • Evidensbaserad pedagogik
  • Religionsämnet
  • Föräldrars och elevers religion och hur det hanteras i skolan
Vårens Humanistpubar
Första torsdagen varje månad kl. 19.00 ses vi Bishop Arms i Örebro.
Inget program. Bara en trevlig stund tillsammans och så diskuterar vi det som faller oss in. De som vill äter och dricker på egen bekostnad. Leta efter en person med en vit Humanist T-shirt.
Boka in torsdagarna 6/3, 3/4 och 8/5.
Supporterskap som religion
Tisdag 22 april planerar vi en träff med rubriken "Supporterskap som religion" med Agneta Blom. Agneta är Örebrohumanist och arbetar f.n. som sekreterare till den nationelle samordnaren för postiv supporterkultur och mot idrottsrelaterat våld, landhövning Rosemarie Frebran. Agneta har funderat på i vilken utsträckning supporterskap kan anses vara en ersättning för religion och vad det i så fall innebär. Vi återkommer med med info om lokal m.m.
Säsongsavslutning 10 juni
Vår traditionella våravslutning kommer vi i år att ha tisdag 10 juni i Sixtorp utanför Mullhyttan. Boka in! Mer info om plats och tid kommer senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar